INFORMÁCIÓ – ÁSZF

 

ÜZEMELTETŐ

MASTER BUSINESS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

székhely: 1149 Budapest, Limanova tér 18. 4/7

bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

cégjegyzékszám: 01-09-902298

adószám: 14403578-2-41

bankszámla: K&H Bank Zrt. – 10401141-50526789-80491000

IBAN: HU90 1040 1141 5052 6789 8049 1000

telephely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5. 4em/11

levelezési cím:1134 Budapest, Angyalföldi út 5. 4em/11

nyitva tartás: H-P 12-16, Sz 9-13

telefon: +36 30 613-8986

email: info@keofitness.hu

facebook: www.facebook.com/keosportswear

intsagram: www.instagram.com/keosport

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) a www.keofitness.hu üzemeltetője által a jelen internetes oldalon (www.keofitness.hu) nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy webáruházunkban történő vásárláskor, a „vásárlás véglegesítése” gomb megnyomásával ezen ÁSZF részükről is elfogadottnak tekintett.

 

BEJELENTKEZÉS / REGISZTRÁCIÓ

A vásárlás menete a választott termék méretének, színének megjelölésével, majd annak kosárba helyezésével kezdődik. A személyes adatok megadása önkéntes, melyeket rendszerünk az első vásárlást követően automatikusan tárol. Kérjük pontosan töltse ki a megrendelő adatait és nagyon figyeljen az e-mail cím helyes kitöltésére, illetve ha a munkahelyére kéri a csomagot, akkor minden fontos információt írjon le (pl. cégnév, cím,: Lordok irodaháza, II.torony 22.emelet 5.szoba). Pontosan írja be a cég nevét és címét, mert csak így kapja meg biztosan a megrendelt termékeket. Amennyiben pontatlanul vagy nem megfelelően tüntette fel a szállítás adatait vagy a futárszolgálat nem kereste címszóval visszaküldi a csomagot, akkor az újbóli szállítási költség is a megrendelőt terheli.

Kérjük telefonszámát minden esetben írja be és ne vegye tolakodásnak, ha az esetleg a pontosítások miatt telefonálunk.

A megrendelése az elektronikusan megküldött rendelés-visszaigazolással együtt a Ptk. szerint távollévők között kötött adás-vételnek minősül. A szerződés írásban jön létre, a szerződés adatait  30 napig őrizzük, a megrendelés száma alapján iktatjuk. A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződéseket az őrzési időn belül elektronikus úton hozzáférhetővé tesszük.

 

ÁRAK

 

Nettó és bruttó (27% áfás) áraink magyar forintban értendőek. Webáruházunk az árváltoztatás jogát fenntartja. A rendszer- és adatbázis hibákból adódó rossz árakért (pl. számjegy elmaradása) felelősséget nem vállalunk.

Folyamatosan futó promóciónk keretében minden új vásárlónknak lehetősége nyílik az “ELSO10” kuponkód egyszeri felhasználására. A kuponkód 10% kedvezményt biztosít a kosárban található termékek közül a magasabb vételárú termékre. A kupon nem érvényesíthető a kosár teljes tartalmára. A kupon nem használható fel az “Akciós” címkével jelölt termékekre. (A promóció visszavonásig érvényes.)

 

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényben (Adatvédelmi törvény), valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés valamint a közvélemény-kutatás és tudományos kutatás célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvényben (Direktmarketing Törvény)foglaltak alapján, Ön, mint cégünk ügyfele hozzájárul, hogy személyes adatait (név, lakcím, e-mail, telefonszám, fax) cégünk, mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységéhez, ajánlati listák és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. Cégünk a  Master Business Kft. a személyes adatok megszerzése, feldolgozása és tárolása során az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései szerint jár el.

Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, nevének és címének felhasználását folyamatosnak tekintjük mindaddig, amíg Ön írásban nem kéri azok törlését.

Cégünk a vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatait a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli. Továbbá tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében biztonságosan tároljuk. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! Egyéb kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet az irányadó.

 

 

 

 

CSERE, ELLÁLÁS, VISSZAVÁSÁRLÁS

Abban az esetben, ha Ön el kíván állni megrendelésétől, azt a megrendelt áru kézhezvételének napjától számítva 14 napon belül megteheti.  a “45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” szóló rendelet figyelembe vételével. Ezen igényét kérjük írásban megtenni info@keofitness.hu  e-mail címen. Csak online- megrendelés esetén, csomagküldéssel átvett megrendelés esetén érvényes.

A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre! A visszatérítés módja a Vevő választása szerint, a Vevő által megadott bankszámlaszámra banki átutalás útján, vagy postai úton készpénz visszafizetéssel történik. Eladó a Vevő elállása esetén követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges kárának megtérítését. Természetesen a 14 munkanapos határidő alatt bármikor lehetőség van a szerződéstől való elállásra, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak felpróbálása, megvizsgálása és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő megbizonyosodás után kérjük legyen kedves haladéktalanul dönteni a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről.

Feltételei:

– Az elállás a csomag átvételét követő 14 napon belül érvényesíthető

– A termék eredeti állapotában történő visszajuttatása ( a ruhán lévő méret és típusjelző ticket, biléta, papírcímke eredeti helyen való megléte. Kérjük, ne tépje le a termékről, amennyiben valóban vissza kívánja küldeni részünkre!)

– számla eredeti példányának megőrzése , illetve a csomagküldő szolgálattól kapott kísérőlevél megőrzése

– Az eredeti csomagolás újbóli felhasználhatóságának megőrzése (ennek hiánya nem kizáró ok a cserére, de megkönnyíti a termék visszajutatását cégünkhöz)

– Továbbá a terméken nem keletkezett semmiféle olyan nyom, sérülés, mely megakadályozná a termék továbbértékesítését eredeti áron, mások számára.

A fenti feltételek együttes megléte esetén áll módunkban a termék árának 100%-os megtérítése a felmondástól számított 14 napon belül. A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre! A visszatérítés módja a Vevő választása szerint, a Vevő által megadott bankszámlaszámra banki átutalás útján, vagy postai úton készpénz visszafizetéssel történik. Eladó a Vevő elállása esetén követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges kárának megtérítését. Természetesen a 14 munkanapos határidő alatt bármikor lehetőség van a szerződéstől való elállásra, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak felpróbálása, megvizsgálása és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő megbizonyosodás után kérjük, legyen kedves haladéktalanul dönteni a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről.

Az elállási jog kompenzálja Önnek azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, felpróbálására. Elállás esetén Önnek kell a terméket saját költségén visszajuttatni részünkre (MASTER  BUSINESS KFT., 1134 Budapest, Angyalföldi út 5. 4em/11.).

Ha a megrendelt árucikk hibás, illetve nem a rendelésében szereplő terméket kapta, azt természetesen kicseréljük, vagy visszatérítjük a termék vételárát (a visszaküldés és újraküldés költsége minden esetben a vevőt terheli). A termék esetleges hibáit, a kézhezvételt követően írásban jelezze felénk 3 munkanapon belül.

 

 

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

 

A jelen általános szerződésben és az annak alapján létrejött egyedi szerződésekben foglaltak szerint az Eladó köteles a megrendelt Termékeket a vevőnek a szállítási címre eljuttatni, Vevő pedig köteles azokat átvenni és ellenértéküket megfizetni.

A szállítás weboldalon aktuálisan feltüntetett költségei minden esetben a vevőt terhelik. Amennyiben Megrendelő a szerződés szerint szállított Termékeket bármely okból nem veszi át, Megrendelő köteles Szállító ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni. A Vevőnek lehetősége van a megrendelést követően, de még a szállítás időpontját megelőző 24 órán belül a vásárlástól minden jogkövetkezmény nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát a jelen pontban meghatározott határidőben, e-mail útján jelzi a Vevő ügyfélszolgálati címén. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

Ilyen esetben a vevő az elállási szándékát e-mailben az eladó részére eljuttatja, és gondoskodik a termék visszaszállításáról az eladó címére. A visszaszállítás költségei (cserével illetve visszavásárlással kapcsolatban felmerülő csomagolási- és szállítási költségek) minden esetben a Vevőt terhelik!

A Vevő elállási jogára, a távollevők között kötött szerződésekről szóló  “45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet figyelembe vételével teheti meg. A szavatossági és jótállási jogok gyakorlására a Polgári törvénykönyv, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet rendelkezései irányadók.

 

Eladónak joga van szabadon megváltoztatni a webáruházban szereplő termékeket, azok vetéli árát, és a határidőket. Ezen módosítások a webáruházban történő megjelenítéstől kezdődően hatályosak, de a már megkötött szerződésekre nem érvényesek. Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen módon megsérti az általános szerződési feltételekben vagy az annak alapján létrejött egyedi szerződésekben foglaltakat, az Eladónak jogában áll szabadon érvénytelennek nyilvánítani a Vevő regisztrációját, és akár a létrejött szerződéstől is elállhat. Ebben az esetben a Vevő kártérítésre semmiféle igényt nem tarthat.

 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 

Interneten történő vásárlás esetén az Eladó nem felel az Internet használatával járó, annak során az Eladótól függetlenül előforduló hibákért, károkért, érdeksérelemért, különösen, ha azok az alább felsorolt események folytán következtek be:

  • Bármilyen adat Internet útján történő küldése és/vagy fogadása
  • Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami akadályozza az Értékesítési Rendszer zavartalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást
  • Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon
  • Bármely elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése
  • Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése
  • Bármilyen program és technikai hibából bekövetkezett esemény következményei
  • Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt a kapcsolódás és a vásárlás során valamely technikai okból bekövetkező károkért.

 

A Megrendelő kötelezettsége a számítógépén tárolt adatainak a védelme a behatolóktól. Szállító nem felel Megrendelő e kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért.

 

ADATKEZELÉS ÉS SÜTIK

 

Az webáruház használata során a Master Business Kft. (keofitness.hu) a részére esetlegesen rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az a Master Business Kft. (keofitness.hu) alvállalkozója (pl. futárszolgálatnak a megrendelés kézbesítéséhez).

Weboldalunk csak az oldal navigálásához használ sütiket, személyes adatokat egyáltalán nem tárolunk sütikben.

HÍRLEVÉL

 

Regisztrált Vásárlóinknak alkalmanként (általában heti 1-2 alkalommal) elektronikus hírlevelet küldünk a megadott e-mail címükre, melyekben újdonságokról, esetleges leárazásokról, illetve készletfeltöltésekről adunk tájékoztatást. Amennyiben ezt nem kéri, kérjük e-mailben jelezze felénk az info@keofitness.hu-n  lemondási szándékát, és töröljük hírlevél listánkról.

 

Köszönjük, hogy a fentieket elolvasta és tudomásul vette!